IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Dasar 20: Isim Mu'rob - Global MengaJi

Bahasa Arab Dasar 20: Isim Mu'rob

Isim Mu'rob
اَلاِسْمُ الْمُعْرَبُ
Al-Ismul Mu'rabu

Isim Mu’rob:

Isim mu’rob adalah isim yang dapat berubah keadaan akhirnya disebabkan oleh adanya perbedaan letak (posisi) dalam suatu kalimat.

Contoh:

Perhatikan pada kata   الْكِتَابُ ~al-kitaabu;

 a. الْكِتَابُ جَدِيْدٌ  ~ al-kitaabu jadiidun = buku itu baru,  الْكِتَابُ ~al-kitaabu
 b. قَرَأْتُ الكِتَاب   ~qara'tu al-kitaaba = aku membaca buku itu , الكِتَاب ~ al-kitaaba
 c. فِي الكِتَابِ قِِصَصٌ ~fil kitaabi qishashun= di dlm buku itu terdapat kisah2, الكِتَابِ ~al-kitaabi

Karena perbedaan letak   الْكِتَابُ ~al-kitaabu mempunyai keadaan akhir yang berbeda-beda. Isim-isim yang bisa mengalami perubahan keadaan akhir kata inilah yang  disebut  dengan  Isim Mu'rob.

"Perubahan"  keadaan akhir suatu kata ini disebut dengan  "Al-I'raab"

I'raab  dari Isim dibagi atas tiga:

1.' Iraab Rafa'. Isim yang mengalami 'Iraabnya Rafa' disebut dengan Isim Marfu'
2. 'Iraab Nashb.  Isim yang mengalami 'Iraabnya Nashb disebut dengan Isim Manshub
3. 'Iraab Jerr.  Isim yang  mengalami 'Iraabnya Jerr disebut dengan Isim Majrur

 Uraian:

1.  Isim Marfu’ :

Isim Marfu’ adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat dhommah. 

Contoh:

مُحَمَّدٌ  ~ Muhammadun,  keadaan akhir harokatnya dhommah
أُسْتَاذٌ ~ Ustaadzun,  keadaan akhir harokatnya dhommah
طَالِبٌ ~Thoolibun, keadaan akhir harokatnya dhommah

2.  Isim Manshub: 

Isim Manshub adalah isim yg biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat fathah.

Contoh:

مُحَمَّدً ~ Muhammadan,keadaan akhirnya fathah
أُسْتَاذًا ~Ustaadzan, keadaan akhirnya fathah
طَالِبًـا ~Thooliban, keadaan akhirnya fathah

3.  Isim Majrur: 

Isim majrur adalah isim yang biasanya pada keadaan akhirnya ditandai dengan harokat kasroh.

Contoh:

مُحَمَّدٍ ~ Muhammadin, keadaan akhirnya kasroh
أُسْتَاذٍ ~Ustadzin, keadaan akhirnya kasroh
طَالِبٍ ~Thoolibin,keadaan akhirnya kasroh

Dhommah, Fathah, Kasroh ini merupakan ciri pokok saja.

Catatan:

1. Dhommah merupakan ciri pokok isim marfu’, fathah merupakan ciri pokok isim manshub, dan kasroh merupakan ciri pokok isim majrur.

2. Ada beberapa kelompok isim yang perubahan keadaan akhirnya tidak ditandai dengan perubahan harokat, akan tetapi dengan perubahan huruf.

Contoh:

 مُسْلِمُ وْنَ perubahan dari kata  مُسْلِمٌ   ditambah  وْنَ ,  perubahan  Marfu’
مُسْلِمِيْنَ   perubahan dari kata  مُسْلِمٌ   ditambah  يْنَ  , perubahan  Manshub
مُسْلِمِيْنَ   perubahan dari kata  مُسْلِمٌ   ditambah  يْنَ  , perubahan Majrurhttp://badaronline.com/dasar/bahasa-arab-dasar-20-isim-murob-dan-isim-mabni.html

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Dasar 20: Isim Mu'rob "

Post a Comment