IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Dasar 22: Asmaul Khomsah - Global MengaJi

Bahasa Arab Dasar 22: Asmaul Khomsah

Isim-Isim Yang Lima
اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ
Al-Asmaul Khomsah 

Yang dimaksud dengan Isim-Isim Yang Lima ( اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ ~Al-Asmaul Khomsah)  adalah: "Isim-Isim yang mempunyai ciri khusus yang tidak dipunyai oleh Isim-Isim yang  lainnya".

Pengertian:   

A. Asma’ul khamsah  itu adalah: 
 
1.    اَبٌ ~abun     =   bapa
2.    اَخٌ ~akhun   =    saudara
3.    حَمٌ  ~hamun =    paman
4.   فُوْ  ~fuu        =     mulut
5.   ذُوْ ~ dzuu      =     yang mempunyai


B. I’rob Asma-ul Khamsah 

Adapun  Asma’ul khamsah,  dirafa’kan dengan memakai wawu  dan  dinashabkan dengan memakai alif serta dijarkan dengan memakai ya. Ketentuan I’rabnya semua diidhofahkan atau dimudhafkan dalam keadaan mufrad atau tunggal (bukan mutsana dan bukan pula jama’) .

Contoh asma’ul khamsah yang diidhofahkan, marfu’ dengan  وْ ~wawu: seperti berikut:

1.         اَبٌ apabila diidhofahkan menjadi :     أَبُوكَ ~abuuka      = ayahmu              
2.         أَخٌ  apabila diidhofahkan menjadi:   أَخُوْكَ ~akhuuka    = saudaramu        
3.         حَمٌ apabila diidhofahkan menjadi :   حَمُوكَ ~hamuuka   = paman-mu          
4.         فُوْ  apabila diidhofahkan menjadi :    فُوْكَ  ~fuuka         = mulutmu            
5.         ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi  ذُوْ مَالٍ ~dzuumaalin = yang mempunyai harta

Contoh asma’ul khamsah yang diidhofahkan, manshub dengan ا ~alif : seperti berikut:

1.         اَبٌ  apabila diidhofahkan menjadi :   أَبَاكَ ~abaaka........= ayahmu        
2.         أَخٌ  apabila diidhofahkan menjadi :  أَخَاكَ ~akhaaka......= saudaramu
3.         حَمٌ  apabila diidhofahkan menjadi : حَمَاكَ ~hamaaka.....= paman-mu
4.         فُوْ  apabila diidhofahkan menjadi :    فَاكَ ~faaka............= mulutmu
5.         ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi : ذَا مَالٍ ~dzaamaalin..= yang mempunyai harta

Contoh asma’ul khamsah yang diidhofahkan,  Majrur dengan يْ seperti berikut:

1.         اَبٌ apabila diidhofahkan menjadi :     أَبِيْكَ ~abiika......... = ayahmu             
2.         أَخٌ apabila diidhofahkan menjadi :    أَخِيْكَ ~akhiika...... .= saudaramu                
3.         حَمٌ apabila diidhofahkan menjadi :    حَمِيْكَ ~hamiyka.... = paman-mu             
4.         فُوْ  apabila diidhofahkan menjadi :      فِيْكَ ~fiika..........  = mulutmu          
5.        ذُوْ  apabila diidhofahkan menjadi : ذِيْ مَال ~dziimaalin..= yang mempunyai harta          


http://badaronline.com/dasar/latihan-dasar-4-sebutkan-jenis-isim-murob-di-bawah-ini.html

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Dasar 22: Asmaul Khomsah"

Post a Comment