IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Dasar 4: Perbedaan antara Isim dan Fi’il - Global MengaJi

Bahasa Arab Dasar 4: Perbedaan antara Isim dan Fi’il

Perbedaan antara Isim dan Fi’il 
(Al-Farqu Bainal-Ismi Wal Fi'li)

 (الْفَرْقُ بَيْنَ الاِسْمِ وَ الْفِعْلِ) 
  
Untuk dapat mengetahui secara sekilas suatu kata  termasuk Isim atau Fi'il  walau tidak tahu artinya, dapat dilihat dari ciri-ciri kata tersebut. 

Disini kita akan membahas masing-masing ciri dari Isim dan Fi'il;1.  Ciri-Ciri Isim ~ عَلاَمَاتُ الاِسْم ~'Alaamaatul Ism


a.  Attanwiyn ~ التََّنْوِيْن  

Bila kita menemukan suatu kata dan kata tersebut di tanwin, baik itu dhommahtain(baris depan), fathahtain(baris atas) atau kasrohtain(baris bawah), maka kata tersebut adalah Isim
.


Firman Allah dalam surah Al-baqorah ayat 22:

 فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ


"Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu mengetahui" - Al-baqorah:22

أَندَادًا harakat terakhirnya fathahtain, maka kata tersebut adalah Isim.


b.  Al-Khafdhu 
الخَفْض   

Apabila kita menemukan suatu kata dan harakat terakhir nya adalah kasroh maka itu adalah Isim.


Firman Allah dalam surah Alfatihah ayat 1:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang". Al-Faatihah:1 

بِسْمِ bismi;  اللَّهِ~ Allahi ;  الرَّحْمَنِ ~Arrahmani ; dan  الرَّحِيمِ ~ Arrahimi, harakat terakhirnya adalah kasrah, maka kata tersebut adalah Isim.


c.  Al-Alif wal Lam
 ~ 
لْأََلِفُ وَاللاَّم :


Apabila kita menemukan suatu kata, yang  awal kata nya bergandengan   alif dengan lam maka kata tersebut adalah Isim.


Firman Allah dalam surah Al-baqorah ayat 1:

 ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ ِفيهِ


"Itu adalah Al- kitab yang tidak ada keraguan didalamnya" Al-baqorah :2

الْكِتَابُ ~ alif dan lam bergandengan diawal kata, maka kata كِتَابُ  adalah Isim.


d.  
Harful Jer ~ حَرْفُ الجَرِِّ  : 

Apabila suatu kata didahului salah satu dari huruf-huruf jer, maka kata tersebut adalah Isim.


Firman Allah dalam surah Al-baqorah ayat 42: 

وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

 "Janganlah kamu mencampur adukkan antara Al-haq dengan Al-bathil". Al-baqorah :42

Kata   لْبَاطِلِ ~ Al-baathil didahului  dengan huruf Jer بِا~bi, menjadi  بِالْبَاطِلِ   Kata لْبَاطِلِ ~ Al-baathil adalah Isim. 

Perhatian:


Ada dua tanda Isim yang tidak pernah akan bertemu selamanya dalam satu kata yaitu  Attanwiyn dan Al-Alif wal Lam. Suatu kata yang  sudah di tanwiyn, maka tidak boleh lagi memakai  Alif dan Lam.http://badaronline.com/dasar/bahasa-arab-dasar-4-beda-isim-fiil.html

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Dasar 4: Perbedaan antara Isim dan Fi’il "

Post a Comment