IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Macam-Macam Fail dan contoh Fail - Global MengaJi

Bahasa Arab Macam-Macam Fail dan contoh Fail


أَنْوَاعُ الْفَاعِل
(Macam-Macam Fa’il)
Fa'il Mu'rob Mabni

1. Fa’il yang berupa isim mu’rob

نَجَحَ الْمُجْتَهِدُ فِي الاِمْتِحَانِ


2. Fa’il yang berupa isim mabni


نَجَحَ الَّذِي اِجْتَهَدَ فِي الاِمْتِحَانِ
نَجَحَ هَذَا الْمُجْتَهِدُ فِي الاِمْتِحَانِ
نَجَحَ فِي الاِمْتِحَانِ

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Macam-Macam Fail dan contoh Fail"

Post a Comment