IBX5980432E7F390 Latihan Dasar 5: Ubahlah Menjadi Fi’il Manshub! - Global MengaJi

Latihan Dasar 5: Ubahlah Menjadi Fi’il Manshub!

Rubah fi’il-fi’il ini menjadi manshub dengan menambahkan salah satu dari alat-alat penashab. Pelajaran ‘amil nashab pada fi’il silakan lihat di link: http://belajar-nahwushorof.blogspot.com/2013_11_01_archive.html   atau ‘Adawatun Nashibah 

Pelajaran perubahan-perubahan fi'il  mu’rob silakan lihat pada link ini:  http://belajar-nahwushorof.blogspot.com/2013/11/bahasa-arab-dasar-36-ciri-ciri-irob-fiil.html  atau Alamat I’rob Fi’il

Nomor satu adalah contoh:


 1. يلْعَبَانِ = لَنْ يَلْعَبَا (Bermain)
 2. يُجَاهِدُوْنَ (Bersungguh-sungguh)
 3. تَسْلَمِيْنَ (Selamat)
 4. يُقَاتِلُوْنَ (Berperang)
 5. تَهْتَدِي (Hidayah)
 6. تُصَلِّي (Shalat)
 7. يَنْجَحَانِ (Berhasil)
 8. يَسْعَى (Berusaha)
 9. يَغْزُو (Berperang)
 10. يَرْضَى (Ridho)
 11. يَنْظُرُ (Melihat)
Jawab:
 1. يلْعَبَانِ = لَنْ يَلْعَبَا (Bermain)
 2. يُجَاهِدُوْنَ ~ yujaahiduuna (Bersungguh-sungguh) =  لِيُجَاهِدُوْ ~ liyujahiduu
 3. تَسْلَمِيْنَ ~ taslamiina (Selamat) = إِذَنْ تَسْلَمِى ~ idzan taslamii
 4. يُقَاتِلُوْنَ ~ yuqaatiluuna (Berperang) =   لَنْ يُقَاتِلُوْ ~ lan yuqaatiluu
 5. تَهْتَدِي ~ tahtadiy (Hidayah) = كَيْ تَهْتَدِيَ ~ kay tahtadiya
 6. تُصَلِّي ~ tusholliy(Shalat) = أَنْ تُصَلِّيَ ~ tusholliya
 7. يَنْجَحَانِ yanjahaani (Berhasil) = لِيَنْجَحَا ~ liyanjahaa
 8. يَسْعَى ~ yas'aa(Berusaha) =  أَنْ يَسْعَى ~ an yas'aa
 9. يَغْزُو ~ yaghzuu(Berperang) =  لَنْ يَغْزُوَ ~ lan yaghzuwa
 10. يَرْضَى yar dhaa(Ridho) =  حَتَّى يَرْضَى ~ hatta yardhoo
 11. يَنْظُرُ yan zhuro(Melihat) =  إِذَنْ  يَنْظُرَ ~ idzan yanzhuro

  \Sumber: http://badaronline.com/dasar/latihan-dasar-5-ubahlah-menjadi-fiil-manshub.html

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Latihan Dasar 5: Ubahlah Menjadi Fi’il Manshub!"

Post a Comment