IBX5980432E7F390 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan - Global MengaJi

Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan

Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan
(Orang Yang Berselimut)
Surat ke : 74
Jumlah ayat : 56

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Muddatstsir Ayat 1

Hai orang yang berkemul (berselimut),


Surat Al-Muddatstsir Ayat 2

bangunlah, lalu berilah peringatan!

Surat Al-Muddatstsir Ayat 3

dan Tuhanmu agungkanlah!

Surat Al-Muddatstsir Ayat 4

dan pakaianmu bersihkanlah,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 5

dan perbuatan dosa tinggalkanlah,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 6

dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 7

Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 8

Apabila ditiup sangkakala,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 9

maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 10

bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 11

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 12

Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 13

dan anak-anak yang selalu bersama dia,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 14

dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 15

kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 16

Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).

Surat Al-Muddatstsir Ayat 17

Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 18

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),

Surat Al-Muddatstsir Ayat 19

maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 20

kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 21

kemudian dia memikirkan,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 22

sesudah itu dia bermasam muka dan merengut,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 23

kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 24

lalu dia berkata: "(Al Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),

Surat Al-Muddatstsir Ayat 25

ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".

Surat Al-Muddatstsir Ayat 26

Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 27

Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?

Surat Al-Muddatstsir Ayat 28

Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 29

(Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 30

Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).

Surat Al-Muddatstsir Ayat 31

Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 32

Sekali-kali tidak, demi bulan,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 33

dan malam ketika telah berlalu,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 34

dan subuh apabila mulai terang.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 35

Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 36

sebagai ancaman bagi manusia.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 37

(Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 38

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 39

kecuali golongan kanan,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 40

berada di dalam surga, mereka tanya menanya,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 41

tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 42

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

Surat Al-Muddatstsir Ayat 43

Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 44

dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 45

dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 46

dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,

Surat Al-Muddatstsir Ayat 47

hingga datang kepada kami kematian".

Surat Al-Muddatstsir Ayat 48

Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at.

 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 49

Surat Al-Muddatstsir Ayat 49

Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?,

 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 50

Surat Al-Muddatstsir Ayat 50

seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,

 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 51

Surat Al-Muddatstsir Ayat 51

lari daripada singa.

 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 52

Surat Al-Muddatstsir Ayat 52

Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 53

Surat Al-Muddatstsir Ayat 53Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.
 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 54

Surat Al-Muddatstsir Ayat 54

Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Quran itu adalah peringatan.

 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 55

Surat Al-Muddatstsir Ayat 55

Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).


 Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan AYAT 56

Surat Al-Muddatstsir Ayat 56
Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.
Sadaqallhul'adzim

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan"

Post a Comment