IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Catatan Mubtada Khobar - Global MengaJi

Bahasa Arab Catatan Mubtada Khobar

Bahasa Arab Catatan Mubtada Khobar

Catatan Mubtada Khobar

1. Susunan mubtada’ dan khobar membentuk jumlah Ismiyah, sedangkan susunan fi’il dan fa’il membentuk jumlah fi’ilyah.
Contoh:
الْمُسْلِمُ حَضَرَ ~Al-Muslimu Hadhara = seorang muslim telah hadir  (Jumlah isimiyah)حَضَرَ الْمُسْلِمُ ~Hadhara Al-Muslimu = telah hadir seorang muslim (Jumlah fi’liyah)
 2. Apabila khobar berupa jumlah fi’liyah yang fa’ilnya berupa dhomir, maka harus mengikuti mubtada’nya dari sisi bilangan dan jenisnya.
Contoh:
الْمُسْلِمُ حَضَرَ ~Al-Muslimu Hadhara = Seorang muslim telah hadirالْمُسْلِمُوْنَ حَضَرُوْا ~Al-Muslimuuna Hadharuu = Para muslim telah hadirالْمُسْلِمَةُ حَضَرَتْ ~Al-Muslimatu Hadharat = Seorang  muslimah telah hadirالْمُسْلِمَاتُ حَضَرْنَ ~Al-Muslimaatu Hadharna = Para muslimah telah hadir
 
3. Terkadang letak khobar didahulukan daripada mubtada’. Khobar ini dinamakan khobar muqoddam (خَبَرٌ مُقَدَّمٌ) dan mubtada’nya dinamakan mubtada’ muakhkhor (مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ)
Contoh:
فِى الْبَيْتِ رَجُلٌ ~ Fil baiti rajulun = Di dalam rumah  ada seorang laki-lakiعِنْدِى فُلُوْسٌ ~'Indiy fuluusun = Saya memiliki uang

4. I’rob dari khobar yang berbentuk murokkab adalah fi mahalli rof’in(فِى مَحَلِّ رَفْعٍ)

 Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Catatan Mubtada Khobar"

Post a Comment