IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Ciri-Ciri Fiil. Ciri-Ciri Fi'il - عَلاَمَاتُ الْفِعْلِ - Global MengaJi

Bahasa Arab Ciri-Ciri Fiil. Ciri-Ciri Fi'il - عَلاَمَاتُ الْفِعْلِ

Ciri-Ciri Fi'il - عَلاَمَاتُ الْفِعْلِ

a. Qad 
قَدْ  = sungguh, kadang-kadang, hampir
Apabila suatu kata didahului oleh 
Qad ~ قَدْ  maka kata tersebut Fi'il.


Firman Allah dalam surah Al-Baqorah ayat 60;


قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ

"Sesungguhnya setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing".  Al-Baqorah: 60
'Alima ~ عَلِمَ didahului oleh Qad ~قَدْ , maka عَلِمَ~ 'Alima  adalah Fi'il.

b
.
  Assiyn ~ 
اَلسِِّيْنُ =>  Sa~
سَـ   
Apabila suatu kata didahului  oleh  
سَـ ~ Sa = akan maka kata tersebut adalah Fi'il.


Firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 7;
 سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
"Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan". Ath-Thalaaq:7

سَيَجْعَلُ ~ Sayaj'alu didahului dengan huruf  سَ ~ Samaka يَجْعَلُ ~ yaj'alu adalah Fi'il.

c. Saufa سَوْفَ :
Kata yang didahului oleh 
سَوْفَ Saufa adalah Fi'il


Firman Allah dalam surah At-Takaatsur ayat 4;

كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
"Janganlah demikian, kelak kamu akan mengetahui". At-Takaatsur:4

تَعْلَمُوْنَ ~ ta'lamuun didahului oleh  سَوْفَ Saufa maka kata تَعْلَمُوْنَ ~ ta'lamuun adalah Fi'il.


d. Ta' yang disukun ~تْ (Ta' Ta'nits As-saakinah ~ تَاءُ التَأْنِيْث ِالسَاكِنَةُ)

Ta' yang disukun digunakan untuk jenis yang perempuan. Ta' ini diletakkan pada akhir suatu kata.


Firman Allah dalam surah Maryam ayat 18;

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَـنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا

"Maryam berkata:  sesungguhnya aku berlindung kepada Arrahman darimu jika kamu termasuk orang yang bertaqwa". Maryam: 18


قَالَتْ  di akhiri oleh تْ ~ Ta' yang disukun (Ta' Ta'nits As-saakinah ~ تَاءُ التَأْنِيْث ِالسَاكِنَةُ) maka kata قَالَ ~  adalah Fi'il.


Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Ciri-Ciri Fiil. Ciri-Ciri Fi'il - عَلاَمَاتُ الْفِعْلِ"

Post a Comment