IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Fiil Murob Dan Fiil Mabnii الفِعْلُ المُعْرَبُ والفِعْلُ المَبْنِي Al-Fi'lu Al-Mu'robu Wal Fi'lu Al-Mabnii - Global MengaJi

Bahasa Arab Fiil Murob Dan Fiil Mabnii الفِعْلُ المُعْرَبُ والفِعْلُ المَبْنِي Al-Fi'lu Al-Mu'robu Wal Fi'lu Al-Mabnii

الفِعْلُ المُعْرَبُ والفِعْلُ المَبْنِي
Al-Fi'lu Al-Mu'robu Wal Fi'lu Al-Mabnii

1. Fi’il Mu’rob: 

Fi’il mu’rob adalah Fi’il yang dapat berubah keadaan akhirnya karena adanya perbedaan letak dalam suatu kalimat.

Contoh:


 يَكْتُبُ مُحَمَّدٌ الدَّرْسَ ~ yaktubu Muhammadun ad-darsa = Muhammad mencatat pelajaran

 لَنْ يَكْتُبَ مُحَمَّدٌ الدَّرْسَ ~ lan yaktuba Muhammadun ad-darsa = Muhammad tidak akan mencatat pelajaran 

 لَمْ يَكْتُبْ مُحَمَّدٌ الدَّرْسَ ~ lam yaktub Muhammadun ad-darsa = Muhammad tidak mencatat pelajaran


Pembagian I'rob pada fi'il  terbagi atas 3 bahagian:


a. Rafa', Fi'il yang i'robnya Rafa' disebut dengan  Fi’il Marfu’ 
b. Nashob, Fi'il yang  i'robnya Nashob disebut dengan  Fi’il Manshub 
c. Jazm, Fi'il yang i'robnya Jazm disebut dengan Fi’il Majzum

Keterangan:

a. Fi’il Marfu’ adalah; Fi’il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok dhommah.

Contoh: 


 يَكْتُبُ  ~ yaktubu = sedang/akan mencatat
 يَجْلِسُ ~ yajlisu = sedang/akan duduk
 يَفْهَمُ ~ yafhamu = sedang/akan memahami

 

 b. Fi’il Manshub adalah;  Fi’il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok fathah.

Contoh: 


 لَنْ يَكْتُبَ ~lan yak-tuba = tidak akan mencatat
 لَنْ يْجْلِسَ ~lan yaj-lisa = tidak akan duduk
 لَنْ يَفْهَمَ ~lan yaf-hama = tidak akan memahami


c. Fi’il Majzum:

Fi’il majzum adalah; Fi’il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok sukun.

Contoh:


لَمْ يَكْتُبْ ~lam yaktub = tidak mencatat
 لَمْ يَجْلِسْ ~lam yajlis = tidak duduk
 لَمْ يَفْهَمْ ~lam yafham = tidak memahami

2. Fi’il Mabni: 

Fi’il mabni adalah fi’il yang keadaan akhirnya selalu tetap dan tidak mengalami perubahan

Kelompok Fi’il Mabni;


a. Fi’il Madhi :


Contoh:


كَتَبَ مُحَمَّدٌ الرِّسَالَةَ ~kataba Muhammadun ar-risaalata = Muhammad telah menulis surat itu


مَا كَتَبَ مُحَمَّدٌ الرِّسَالَةَ ~maa kataba Muhammadun ar-risaalata = Muhammad tidak menulis surat itu


b. Fi’il Amr

Contoh:
 
اُكْتُبْ هَذَا الدَّرْسَ uktub hadzad darsa = Tulislah pelajaran ini
يَا أَخِيْ اُكْتُبْ هَذَا الدَّرْسَ ~ yaa akhiy uktub hadzad darsa = Wahai saudaraku tulislah pelajaran inic. Fi’il Mudhori’ yang bersambung dengan nun niswah atau dengan nun taukid.
 

-Nun Niswah adalah nun yang terdapat dalam suatu fi’il untuk menunjukkan jenis perempuan yang keadaannya berharokat fathah. Terdapat pada Fi'il Mudhori':  َيَكْتُبْنَ ~yaktubna dan تَكْتُبْنَ ~taktubna

Contoh:


الْمُسْلِمَاتُ يَكْتُبْنَ الرِّسَالَةَ ~al-muslimaatu yaktubna ar-risaalata = Para muslimah sedang menulis surat


الْمُسْلِمَاتُ لَنْ يَكْتُبْنَ الرِّسَالَةَ ~
al-muslimaatu lan yaktubna ar-risaalata = Para muslimah tidak akan menulis surat


-
Nun Taukid: adalah huruf nun yang bersambung dengan suatu Fi’il yang berfungsi sebagai penguat makna Fi’il.  


Contoh:

أَ 
تَسْمَعَنَّ الأَذَانَ؟  ~ Atasma'anna al-adzaana? = Apakah kamu benar-benar mendengar adzan? 


 ألَمْ تَسْمَعَنَّ الأَذَانَ؟  ~Alam tasma'anna al-adzaana? = Apakah kamu benar-benar tidak mendengar adzan


Catatan:

I’rob suatu kata ada 4 macam, yaitu rofa’, nashob, jar, dan jazm. Untuk isim hanya terdiri dari i’rob rofa’, nashob dan jar serta tidak ada i’rob jazm. Untuk fi’il hanya terdiri dari i’rob rofa’, nashob dan jazm serta tidak ada i'rob jar.
 

Semua fi’il mudhori’ adalah termasuk fi’il mu’rob, kecuali apabila bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Fiil Murob Dan Fiil Mabnii الفِعْلُ المُعْرَبُ والفِعْلُ المَبْنِي Al-Fi'lu Al-Mu'robu Wal Fi'lu Al-Mabnii"

Post a Comment