IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Pembagian Isim Ditinjau Dari Sisi Bangunan Akhirnya - Global MengaJi

Bahasa Arab Pembagian Isim Ditinjau Dari Sisi Bangunan Akhirnya

Pembagian Isim
أَقْسَامُ الاِسْم 
Aqsaamul-Ism
Pembagian Isim Ditinjau dari Sisi Bangunan Akhirnya
تَقْسِيْمُ الاِسْمِ بِالنَّظَرِ إِلَى بُنْيَتِهِ 
Taqsimul Ism Binnadhori Ilaa Bun-yatihi
Pembagian Isim ditinjau dari sisi bangunan akhirnya dibagi 2: 

A. Isim Ghoiru Shohih Akhir
B. Isim Shohih Akhir

Uraian:  

A. Isim Ghoiru Shohih Akhir:  Isim yang berakhiran bukan huruf shohih.

1. Isim Maqshur 
2. Isim Manqush  
3. Isim Mamdud
 
Keretangan
:


1. Isim Maqshur: Isim Maqshur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif lazimah.


Alif lazimah adalah huruf alif yang senantiasa melekat di akhir dari suatu kata. Alif lazimah terkadang tertulis dengan huruf ya’, akan tetapi dalam pengucapannya tetap dibaca sebagai huruf alif.


Contoh:

اَلْهُدَى ~ al-hudaa = Petunjuk
اَلْفَتَى ~ al-fataa =  Remaja
اَلْعَصَا  ~ al-'ashaa = Tongkat

2. Isim Manqush:

Isim Manqush adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya’ lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh.

Contoh:

اَلْهَادِي ~ al-haadiy = Pemberi petunjuk
اَلْقَاضِي  ~ al-qaadhiy = Hakim
اَلدَّاعِي ~ad-daa'iy = Penyeru/Pendakwah

3. Isim Mamdud:

Isim Mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya berupa alif za’idah (tambahan).

Contoh:

صَحْرَاءُ ~shahraa-u =  Padang pasir
سَمَاءٌ ~ samaa-un =  Langit
اِبْتِدَاءٌ  ~ ibtadaa-un = Permulaan


B. Isim Shohih Akhir: Semua isim yang tidak masuk dalam kategori Isim Maqshur, Manqush ataupun Mamdud.

Contoh:

خَيْلٌ  ~ khailun = Kuda
حِمَارٌ ~ himaarun = Keledai
ثَوُبٌ   ~ tsawubun = Baju


Catatan:
1. Jika isim mamdud berupa isim jamak, maka ia tidak boleh ditanwin.
2. Jika isim mamdud merupakan isim muannats, maka ia tidak boleh ditanwin.
3. Semua isim yang diakhiri dengan huruf-huruf shohih, kecuali hamzah maka ia adalah isim shohih akhir.


Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Pembagian Isim Ditinjau Dari Sisi Bangunan Akhirnya"

Post a Comment