IBX5980432E7F390 Bahasa Arab Dasar Kata Penunjuk dan Kata Sambung (Isim Isyaroh dan Isim Maushul) - Global MengaJi

Bahasa Arab Dasar Kata Penunjuk dan Kata Sambung (Isim Isyaroh dan Isim Maushul)

Kata Penunjuk 
Isim Isyarah
اِسْمُ الْإِشَارَةِ 
Ismul-Isyaarati


Penjelasan:
Tunggal(1) = Mufrad
Dobel(2) = Mutsanna
Jamak(>2) = Jamak

Mudzakkar = Jenis laki-laki
Muannast = Jenis perempuan

Isim Isyarah
Kata Penunjuk
Mudzakkar-----------------------------Muannats
Jarak Dekat:  
Mufrad: هَذَ ........ hadzaa = ini...............هَذِهِ ~.. hadzihi = ini
Mutsanna: هَذَانِ hadzaani = ini….....هاَتاَنِ ~...haataani = ini
Jamak : هَؤُلاَءِ ~ha-u-laa-i = ini….....هَؤُلاَءِ~ha-u-laa-i = ini

Jarak Jauh:
 Mufrad: ذَالِكَ ~....dzaalika = itu...........................تِلْكَ ~tilka = itu
Mutsanna : ذَانِكَ ~ dzaanika = itu….........…....تَانِكَ ~taanika = itu
 Jamak : آُوْلَئِكَ ~.....u-la-ika = itu….......…...آُوْلَئِك ~u-la-ika = itu


 Kata Sambung/Penghubung 
Isim Maushul 
|
اَلاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ
Al-Ismul Maushuulu
Penjelasan:
Tunggal(1) = Mufrad
Dobel(2) = Mutsanna
Jamak(>2) = Jamak

Mudzakkar = Jenis laki-laki
Muannast = Jenis perempuan


Kata Sambung/Penghubung
Mudzakkar…………………………....………Muannats
Mufrad : اَلَّذِي ~........alladzii = yang…....……..اَلَّتِي....... ~allatii = yang
Mutsanna:  اَلََّذَانِ ~alladzaani = yang…............…..اَلَّتَانِ ~allataani = yang
Jamak: اَلَّذِيْنَ ~......alladziina = yang….................اَللاَّتِي ~allaa-tii = yang
………………………………………………....….اَللاَّئِ ~allaa-i = yang

Isim Isyorah dan Isim Maushul masuk kedalama golongan Isim Ma'rifah

Berlangganan Untuk Mendapatkan Artikel Terbaru:

0 Komentar Untuk "Bahasa Arab Dasar Kata Penunjuk dan Kata Sambung (Isim Isyaroh dan Isim Maushul)"

Post a Comment